KUAFÖR Nedir?

Kuaför Gravürü Mısır Kazılarından Brooklyn Müzesinde
Kuaför Gravürü Mısır Kazılarından Brooklyn Müzesinde

Kuaför kelimesinin derinlerine inerek Kuaför nedir diye soracak olursak akla ilk gelen şey saç yapan kişi gelecek fakat bu hep böylemiydi? Haydi, Kuaför kelimesinin kökeninin nereden geldiğini birlikte inceleyelim, İlk Kuaförlüğün medeniyetin beşiği olan Mezopotamya’dan çıktı. Yani Karepor kelimesinden türemiş ya da dilden dile zaman içerisinde şekillenmiş. Kuaför Eski Mezopotamya dili olan Aramice de ‘Kar’ iş ‘Karker’ işçi ‘Por’ saç anlamına geliyor. Karepor ise saç işçisi anlamına geliyormuş ve Mezopotamya’nın doğusuna ve güneyine özellikle mısıra giden zengin tüccarlar kadınların güzelleşme sevdasını görünce yanlarında kareporlar (saç işçisi)  Kuaför götürmüşler. Mısırlıların arasında yaygınlaşan Kareporlar (Kuaför) zamanla saraylara girmişlerdir.

Hatta güzelliğine düşkün Mısır kraliçesi Cleopatra’nın yanında her zaman bir Karepor ( Kuaför) varmış.  Sezar ile birlikte Avrupa ya gelen Kareporlar (Kuaför) zamanla yaygınlaşmaya başlamışlar. Daha sonra Latincede sakal anlamına gelen Barba kelimesiyle özdeşleşip Latincede de kullanılmıştır.

Eski Çağda Bir Kuaför Saç Yaparken

Kuaför Aynı zamanda Avrupalıların saç sakal kesenler için kullandığı Barber kelimesi yine Aramice kesmek anlamına gelen Bibire den yada Birandın geldiği söyleniyor. Hatta Barbar kelimesi de kesmekten türemiştir kuaför ve berberlerin de kesme işi yapması ile özdeşleştirilmiştir. Kuaför yani Kareporlar Avrupalıların diğer deyimiyle berberler sadece saç sakal kesimi değil, sünnet, diş çekme, sülükçülük, kellik ve uyuz, bit tedavisi dövmecilik ve halk hekimliği gibi alanlarda da hizmet veriyorlardı.

Kuaför İlk çağlarda Mezopotamya da; her aşiretin en önemli insanıydı, Kareporluğun Kuaför lük yanında eczacılık din adamlığı ve nikâh kıyma işleri de yapardı. İlkel insan kötü ruhların vücuda baştaki saçlar vasıtasıyla sızdığına inanırdı. Dolayısıyla, kötü ruhların kovulması için saçların kesilmesi gerektiğine inanırlardı. Eski Mısır’da Kuaför Kareporlar zamanla çok saygın ve zengin insandı. Kadim Yunan’da, devlet adamları şairler, filozoflar saç, sakal tıraşı için Karepo yani Kuaför dükkânlarını doldururdu. Roma’da asil hanımların emrindeki esirler arasında mutlaka bir Karepor (Kuaför berber) bulunurdu. İmparator Sezar’ın her gün sinekkaydı tıraş olduğunu biliyoruz. Eskiden bu yana berber ler ve Kuaförler, operatör doktorluk, eczacılık ve diş hekimliği görevlerini üstlendiler.

17. asra kadar ameliyat yapmak Kuaför ve Berberlerin görevleri arasındaydı. Üstelik vücuttan kan aldırmak asırlarca hastalıkların tedavisinde en etkili yöntemi olarak görüldü ve bu da Kuaför ve Berber’lerin işiydi. Zamanla Karepor kelimesi Couffiure ye dönmüş. Türkçe yede Fransızcadan Kuaför olarak geçmiştir